Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-07-2019

Sag nr. FV2018.0164 Marianne Højgaard Pedersen

HK privat som mandatar for A mod DI Overenskomst I som mandatar for SAS Ground Handling Denmark A/S

kke berettiget at opsige tillidsrepræsentant, idet der ikke forelå tvingende grunde. Godtgørelse blev hermed fastsat til 250.000 kr.