Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-12-2019

Sag nr. FV2019.0067 Jon Stokholm

Farmakonomforeningen som mandatar for A mod Danmarks Apotekerforening som mandatar for Dronninglund Apotek

§ 13, stk. 3, (nu § 12, stk. 3,) i den mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening indgåede overenskomst, indebærer alene en beskyttelse i form af 5 måneder med opsigelse under sygefravær. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse i den situation, hvor medarbejderen opsiges på grund af sygefravær på et tidspunkt, hvor medarbejderen er raskmeldt.