Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-05-2019

Sag nr. FV2016.0180 Lars Hjortnæs

Yngre Læger mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Læge ph.d.-stipendiater der ansættes af Københavns Universitet, ansættes efter overenskomst for Akademikere i staten og ikke overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger.