Spring over hovedmenu

Protokollat af 23-12-2019

Sag nr. FV2019.0091 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen mod DI Overenskomst I/ATL for Norva24 Danmark A/S

ATL-overenskomstens § 4, stk. 4, 8. afsnit, gælder ikke ved afskedigelser, som skyldes en virksomheds saglige ønske om varigt at nedbringe medarbejderstaben.