Spring over hovedmenu

Protokollat af 01-03-2019

Sag nr. FV2018.0083 Jytte Scharling

Foreningen af Speciallæger for A mod Region Sjælland

Afskedigelsen af A uden forudgående advarsel var ikke rimeligt begrundet i hans eller regionens behov.