Spring over hovedmenu

Protokollat af 13-06-2019

Sag nr. FV2018.0127 Lene Pagter Kristensen

Ergoterapeutforeningen mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

§ 12 og § 28 i parternes overenskomst om retten til fri tjenestedragt, finder alene anvendelse, såfremt den ansatte udfører arbejdsopgaver, der sagligt begrunder brug af tjenestedragt.