Spring over hovedmenu

Protokollat af 29-01-2019

Sag nr. FV2018.0052 Lene Pagter Kristensen

HK Privat og PROSA mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Tech Mahindra filial af Tech Mahindra Limited, Indien

Der var ikke opnået enighed mellem parterne om, at udstationerede medarbejdere skulle undtages fra overenskomstens dækningsområde, og at de blev afgrænset efter et andet udstationeringsbegreb end udstationeringslovens.