Spring over hovedmenu

Protokollat af 03-05-2019

Sag nr. FV2017.0133 Jytte Scharling

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A mod KL for X Kommune

Opsigelsen havde ikke nogen forbindelse til virket som tillidsrepræsentantsuppleant, og beskyttelsen mod opsigelse i tilfælde af sygdom, adskiller sig hermed ikke fra andre medarbejderes beskyttelse. Af hensyn til driften var der herefter de fornødne tvingende grunde til at opsige A som sket.