Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 04-07-2019

Sag nr. FV2019.0004 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Fleks Modul A/S

En lærling omfattet af Bygningsoverenskomstens elevkapitel har ikke krav på betaling af SH-godtgørelse af overarbejdsbetaling, samt betaling af ferie- og SH-godtgørelse af udetillæg i lighed med øvrige medarbejdere.