Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 19-11-2019

Sag nr. 20190224 Marianne Højgaard Pedersen

Dansk Jernbaneforbund for A mod DI for DSB

Afskedigelse af en medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven eller Hovedaftalens § 4, stk. 3.