Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 28-01-2019

Sag nr. FV2018.0087 Poul Sørensen

Farmakonomforeningen for A mod Danmarks Apotekerforening for X Apotek

Henset til, at der er tale om et lille apotek med få ansatte, er det nødvendigt at de ansatte kan afløse hinanden i de forskellige arbejdsfunktioner, og det var derfor ikke muligt at fuldtidsbeskæftige A under iagttagelse af de påkrævede skånehensyn. Det findes derfor, at der har været de fornødne tvingende årsager til opsigelsen af A som sket.