Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 28-03-2019

Sag nr. FV2018.0016 Hanne Schmidt

Fag og Arbejde for A mod X Kommune

Godtgjort at afskedigelsen havde fornødent grundlag i tvingende årsager og ikke kan anses for at være uproportional.