Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 03-12-2019

Sag nr. FV2019.0077 Hanne Schmidt

Lærernes Centralorganisation (LC) for Uddannelsesforbundet mod Fonden Studieskolen Business

Fonden Studieskolen Business var efter ophør med undervisning i medfør af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., ikke omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten indgået mellem Studieskolen og Uddannelsesforbundet. Studieskolen var ej heller forpligtet til at søge at indgå en overenskomst med nye opgaver, der ikke var omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten.