Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 05-02-2019

Sag nr. FV2018.0024

Foreningen af Danske Lægestuderende mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Da det arbejde som udføres, kan og også bliver udført af andre end medicinstuderende, og da der ikke er forskel på, hvad de medicinstuderende laver i forhold til ansatte med anden baggrund, er arbejdet ikke omfattet af overenskomsten for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør.