Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 19-11-2020

Sag nr. 20200694 Lars Hjortnæs

Dansk El-Forbund for A mod TEKNIQ Arbejdsgivere for virksomheden

Afskedigelse var hverken i strid med ligebehandlingslovens §9 eller Hovedaftalens §4, stk 3.