Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-03-2020

Sag nr. 20190737 Marianne Højgaard Pedersen

Fødevareforbundet NNF for A mod DI for DANISH CROWN A/S

Afskedigelse af medarbejder med 29 års anciennitet var ikke berettiget