Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 22-01-2020

Sag nr. 20180998 Poul Dahl Jensen

Fagligt Fælles Forbund for A mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger for AALBORG GOLFKLUB

Virksomhedens afskedigelse af medarbejder var ikke forskelsbehandling på grund af handicap, men usaglig.