Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-08-2020

Sag nr. 20200439 Oliver Talevski

3F Industrigruppen som mandatar for A mod DI Overenskomst I som mandatar for AVK Gummi A/S

Afskedigelse var ikke begrundet i medarbejderens graviditet og var i øvrigt saglig.