Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 12-11-2020

Sag nr. 2020-518, 2020-519, 2020-405

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Muniz Auken) mod Jensens Bøfhus A/S og A 2015 ApS og Jensen’s Sønderborg /v B (advokat Christian K. Clasen for alle).

Bodsfastsættelse i anledning af overenskomstbrud

Sagerne angik fastsættelse af bod i anledning af, at Jensens Bøf­hus A/S i en periode i marts 2020 ansatte medlemmer fra 3F på overenskomststridige vil­kår, og at franchisetagerne A 2015 ApS og Jensen's Sønderborg /v B etablerede en over­ens­­komststridig lockout. De indklagede virksomheder anerkendte, at de havde begået overenskomstbrud, men anførte, at de ikke burde idømmes bod.

Arbejdsretten fandt, at Jensens Bøfhus A/S skulle betale en bod, der efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fastsattes til 50.000 kr. For så vidt angik A 2015 ApS og Jensen's Sønderborg /v B fandt Arbejdsretten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der ik­ke var grundlag for at idømme disse virksomheder, der blev drevet som franchisevirksomheder ef­ter aftale med Jensens Bøfhus A/S, bod for over­enskomstbrud.