Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 05-10-2020

Sag nr. 2019-446

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (advokat Rune Asmussen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for Primera Air Scandinavia A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum).

Der var ikke tale om en ophævelse af ansættelsesforholdet fra arbejdstagerens side

 Sagen angik i første række, om A ved sin mail af 1. maj 2017 til Flight Crew Solutions skulle anses for at have ophævet sit ansættelsesforhold på grund af en misligholdelse fra arbejdsgivers side, og om dette i givet fald medførte, at han over for Primera Air havde krav på betaling af løn, som om han var afskediget af Primera Air med en opsigelsesperiode på tre måneder, herunder juni og juli 2017.

 Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at A anså sin mail af 1. maj 2017 for at være en opsigelse med et varsel på en måned, og ikke for en ophævelse af ansættelsesforholdet, og at heller ikke Flight Crew Solutions opfattede mailen som en ophævelse af ansættelsesforholdet.

 Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at der ikke var tilstrækkeligt sikkert grundlag for at antage, at Primera Air var As arbejdsgiver og var forpligtet til at imødekomme As krav i mailen af 1. maj 2017.

 Under disse omstændigheder fandtes der ikke grundlag for stille Primera Air som om, A ved mailen af 1. maj 2017 ophævede sit ansættelsesforhold, og som om Primera Air som arbejdsgiver groft havde misligholdt sine forpligtelser. Kravet om løn til A for juni og juli 2017 blev herefter ikke taget til følge.

 Indklagede blev derfor frifundet for klagers påstand om efterbetaling af løn i det omfang, indklagede ikke havde taget bekræftende til genmæle.

Spørgsmålet var herefter, om Primera Air skulle betale en bod.