Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-07-2020

Sag nr. FV2019.0145 Oliver Talevski, Poul Dahl Jensen og Anne Louise Bormann

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre

Manglende iagttagelse af de til enhver tid gældende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, jf. maleroverenskomstens § 10, stk. 2, udgør overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan undergives fagretlig forhandling og afgørelse. Dette gælder tillige i sager, hvor Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse.