Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-07-2020

Sag nr. 2020-254 Børge Dahl

Malerforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for Dan Maler Firma ApS

Medarbejdere var blevet underbetalt i uoverensstemmelse med Maleroverenskomsten, hvorfor et differencekrav blev fastsat, svarende til virksomhedens besparelse. Virksomheden blev tillige pålagt et efterbetalingskrav for de tre medarbejdere, der var organiseret i Malerforbundet.