Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-02-2020

Sag nr. FV2018.0125 Børge Dahl, Poul Søgaard og Jytte Scharling

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening for et antal medlemmer mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Virksomheden blev pålagt at betale en bod på 18.350.000 kr., indeholdende et efterbetalingsbeløb på 1.850.000 kr. til medlemmer af 3F/BJMF. Boden blev fastsat, som følge af virksomhedens manglende betaling af overenskomstmæssige tillæg.