Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-06-2020

Sag nr. FV2020-400 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for X A/S

Stilladsmontør kunne ikke sendes hjem uden løn, idet medarbejderens raskmelding måtte anses for fyldestgørende.