Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-02-2020

Sag nr. FV2019.0158 Børge Dahl

Dansk El-Forbund mod TEKNIQ Arbejdsgiverne for Bravida Danmark A/S

Virksomheden havde handlet overenskomststridigt, idet der ikke forelå det fornødne aftalegrundlag for skævdeling af akkordfortjenesten i en akkord.