Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-01-2020

Sag nr. FV2019.0138 Poul Søgaard

Dansk El-Forbund mod TEKNIQ Arbejdsgiverne

Elektrikeroverenskomstens §2, stk. 6.1, skal forstås således, at tillidsrepræsentanten ved antagelse af elektrikere til arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde skal orienteres om de pågældende elektrikers fulde navn og deres arbejdssted. Yderligere skal orienteringen gives inden for få dage efter antagelsen. Ovennævnte omfatter også indlejede vikarer.