Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-05-2020

Sag nr. FV2019-636 Oliver Talevski

HK Danmark som mandatar for A mod B Kommune

Efter en samlet konkret vurdering var bortvisning af en medarbejder i Borgerservice, som i strid med reglerne havde fået foranlediget, at der blev udstedt et nøglekort til NemID til hendes ægtefælle, berettiget.