Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-11-2020

Sag nr. FV2020-170 Børge Dahl

HK Privat for A mod X

Bortvisning af en sygemeldt medarbejder var uberettiget, idet sygemeldingen var reel. På denne baggrund blev den opsagte medarbejder tilkendt erstatning af løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for urimelig afskedigelse.