Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-11-2020

Sag nr. FV2020-252 Anne Louise Bormann

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane for Dansk Jernbaneforbund mod DI Overenskomst I for DSB sov

Toginstruktører og lokomotivinstruktører, som i det væsentlige var beskæftiget med personaleledelse, er ikke omfattet af Jernbaneoverenskomsten.