Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-06-2020

Sag nr. FV2020-484 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for MPNM Byggeri ApS

Det arbejde, som sagen angår, kunne ikke anses for omfattet af aftaler om varierende ugentlig arbejdstid, som opfylder betingelserne i Bygge- og Anlægsoverenskomstens § 10. På baggrund heraf, fandt de almindelige arbejdstidsregler i overenskomsten anvendelse, hvorefter virksomheden ikke havde afregnet korrekt løn.