Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-12-2020

Sag nr. FV2020-843 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for akkordholder A mod DI Dansk Byggeri for Jysk Tagpap ApS

Tilskæring af trekantlister ved inddækning af ovenlys er omfattet Tidskurantens betaling, for montering af trekantlister.