Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2020

Sag nr. FV2019.0172 Børge Dahl

HORESTA Arbejdsgiver mod 3F Privat Service, Hotel og Restauration for og med 3F København

HORESTA Arbejdsgiver skal anerkende, at afregningsbeløbet efter den mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration aftalte søgnehelligdagsordning stk. 4, første bullet, skal opgøres således, at tillægget på 30% skal beregnes af den samlede minimalløn for faglærte gastronomer inklusive fagtillæg.