Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-08-2020

Sag nr. FV2019.0171 Anne Louise Bormann

Konstruktørforeningen, Maskinmestrenes Forening og Teknisk Landsforbund mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Sjælland og Region Hovedstaden

Regioner var berettiget til at opsige hidtil praktiserede ordninger, hvorefter professionsbachelorer inden for det teknisk område havde ret til hel eller delvis frihed med løn på 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.