Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-03-2020

Sag nr. FV2019.0129 Børge Dahl

Foreningen af Speciallæger som mandatar for A mod Region Sjælland

Afgørelse af 26. marts 2020 om ikke-udsættelse som følge af strafferetlig efterforskning mod offentlig myndighed og forbuddet mod selvinkriminering i faglig voldgiftssag.