Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-03-2020

Sag nr. FV2019.0144 Lene Pagter Kristensen

Danmarks Lærerforening for A mod X Kommune

Der forelå ikke noget grundlag for at skride til ansættelsesretlige sanktioner i form af bortvisning eller afskedigelse.