Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-01-2020

Sag nr. FV2019.0161 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Tagmembran ApS

Hjemsendelse af medarbejder, der 4 dage herefter ville gå på to ugers fædreorlov, var i strid med ligebehandlingsloven, hvorfor virksomheden blev pålagt at betale en godtgørelse til medarbejderen.