Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-10-2020

Sag nr. FV2020-534 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Megami Sp. z.o.o.

Megami Sp. z.o.o. blev frifundet for påstanden om anerkendelse af, at indbetaling af alderspensionsbidrag til Zaklad Ubezpieczen Splolecznych (ZUS) ikke fritager indklagede fra at indbetale opsat løn vedrørende pension til 3F's feriekasse.