Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-01-2020

Sag nr. FV2019.0092 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Grakom Arbejdsgivere for Dansk Avis Tryk A/S

Grakom Arbejdsgivere måtte anerkende, at ansatte, der har fridøgn på en lørdag eller søndag, også er berettiget til erstatningsfridage som praktiseret efter overenskomstens §2, stk. 4, for ansatte, de har fridøgn på hverdage, når en lovbestemt helligdag eller en efter overenskomstens §2, stk. 2, betalt fridag, falder på en af disse dage.