Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-06-2020

Sag nr. FV2019-691 Børge Dahl

FOA som mandatar for A mod Dansk Erhverv som mandatar for Plejecenter X

Afskedigelsen af en medarbejder kunne ikke anses for rimeligt begrundet i hverken medarbejderens eller plejecenterets forhold. På baggrund heraf, blev plejecenteret pålagt at betale en godtgørelse på 150.000 kr. til medarbejderen.