Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-10-2020

Sag nr. FV2019.0135 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI - Dansk Industri Overenskomst I for MT Højgaard A/S

Aftalen om varierende ugentlig arbejdstid opfyldte overenskomstens betingelser, men den var ført ud i livet på en sådan måde, at der blev præsteret for mange timer. Konsekvensen blev, at disse timer skulle betragtes som overarbejde.