Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-10-2020

Sag nr. FV2019.0146 Lars Hjortnæs

Gymnasieskolernes Lærerforening som mandatar for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for X

Sagen angår, om Xs opsigelse af A fra hendes stilling som underviser var urimelig og ikke begrundet
i hendes forhold. I givet fald er der endvidere spørgsmål om godtgørelse.