Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-01-2020

Sag nr. FV2019.0118 Hanne Schmidt

Danske Lodser/Ledernes Søfart mod DanPilot (SOV)

Sagen angår i første række, om lodser ansat i DanPilot (SOV) kan pålægges at afvikle hviletid uden rådighedsforpligtelse i en periode på mellem 8 og 11 timer uden for bopælen i tilfælde, hvor hviletiden ikke ligger direkte mellem to på hinanden følgende lodsningsopgaver for DanPilots kunder. I anden række angår sagen, om lodsernes arbejdstid under tilkaldevagt skal regnes fra det tidspunkt, hvor DanPilot pålægger lodserne at forlade bopælen og frem til det tidspunkt, hvor lodserne efter DanPilots anvisning ankommer til egen bopæl igen.