Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2020

Sag nr. FV2020-1 Marianne Højgaard Pedersen

Teknisk Landsforbund For A mod Dansk Byggeri for X A/S

En medarbejder, der var ansat som projektleder, var omfattet af Teknikoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund under sin ansættelse i virksomheden.