Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-02-2020

Sag nr. FV2019.0522 Oliver Talevski

HK Handel mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Salling Group A/S

Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service er ikke til hinder for, at en arbejdsgiver ved ensidig beslutning indfører en ordning med faste forskudttidstillæg.