Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-09-2020

Sag nr. FV2020-64 Anne Louise Bormann

CO-industri For 3F – Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/DI For ALL NRG A/S

En virksomhed, der udførte arbejde på vindmøller, tilrettelagde arbejdet efter en plan, hvor medarbejderne inden for en syv dages periode skulle arbejde op til seks dage, hvor hver arbejdsdag varede fra kl. 07 til 19. Arbejdet var planlagt på denne måde, bl.a. fordi det måtte forventes at være nødvendigt at aflyse ca. 30-40 % af arbejdsdagene på grund af vejret. Medarbejderne fik i så fald oplysning om aflysningen dagen før. Arbejdsdagene lå også på søndage. Voldgiftsretten fandt, at denne fastlæggelse af arbejdstiden var i strid med § 9 i Industriens overenskomst. CO-Industri fik ikke medhold i, at medarbejderen havde et efterbetalingskrav.