Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-06-2020

Sag nr. FV2020-132 Poul Søgaard

Blik- og Rørarbejderforbundet mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsens bortvisning af ejendomstekniker A var berretiget. A var eller burde have været bekendt med indholdet af styrelsens gavepolitik og vigtigheden af at overholde den.