Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-06-2020

Sag nr. FV2019.0119 Marianne Højgaard Pedersen

Brancheorganisationen for Luftfart og Jernbane Dansk jernbaneforbund mod DI Overenskomst I for DSB SOV og Arriva Tog A/S

Alle nyansatte lokomotivførere hos DSB SOV og Arriva Tog A/S skal aflønnes med grundløn, jf. Jernbaneoverenskomstens § 6, stk. 2, jf. Bilag 1 i særbestemmelserne, samt produktionstillæg, jf. § 2 i særbestemmelserne.