Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-11-2020

Sag nr. FV2020-906 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Dansk Byggeri

Elever omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomstens kapitel 20 har ikke ved udførelse af overarbejde, krav på feriegodtgørelse og søgnhelligdagsbetaling af overtidsbetalingen.