Spring over hovedmenu

Protokollat af 01-09-2020

Sag nr. FV2020-238 Lene Pagter Kristensen

Fødevareforbundet NNF for A mod DI for X

Afskedigelse af tillidsrepræsentant var berettiget, som følge af gentagende gange at have udvist illoyal adfærd i form af et alvorligt tillidsbrud.