Spring over hovedmenu

Protokollat af 08-10-2020

Sag nr. FV2019-705 Lene Pagter Kristensen

HK Privat mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Småtegn ApS

Tegnsprogstolkene ansat ved Småtegn ApS er ikke omfattet af dækningsområdet for Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service.